Ads Top

Sên biển xanh

image1image2

Được phát hiện lần đầu vào thế kỷ 17, sên biển xanh là loài động vật thân mềm có chiều dài chỉ 3cm ,có khả năng ngụy trang rất tài tình.

Chúng có thể nổi được trên mặt nước là nhờ những quả bóng không khí ở dưới bụng.

image6

Sên biển xanh có cơ thể thon dẹt và sáu phần phụ có nhánh tỏa ra, nhìn từ xa trông vừa giống một chú rồng nhỏ lại vừa như một chiếc trâm cài áo.

image3

Sên biển xanh hoàn toàn vô hại nhưng thức ăn của chúng lại là những loài có độc như sứa biển hay Portugese Man-O’-War - một loài vật có khả năng giết người.

image5

Đặc biệt, sên biển xanh có khả năng “miễn dịch” với chất độc, thậm chí dự trữ lượng chất độc này để sau này sử dụng.

image4

Sên biển xanh là loài lưỡng tính. Sau khi giao phối, cả hai con đều đẻ trứng.
https://docs.google.com/document/d/e/2PACX-1vT2ZBGFhDCCgvqb1SGQ2sGtgGW6oZwT5ayw8q6Zm-fPIo8yltCvyV1fiET8XTR0IITiFZ5zfEyrOqMf/pub

1 nhận xét:

  1. Slot machines are available on a first-come, first-served basis and have to be constantly played. All about motion, our High-Limit Slots allow you to play the widest variety of new and classic high-limit machines. While the sport has definitely collected $1 from the participant, administration knows of} that ultimately ninety cents of 더킹카지노 that shall be distributed to different players. But that depends on by} value transparency, which exists for many of the day-to-day purchases we make. That is, apart from visits to the doctor’s office and possibly the auto mechanic, we all know the value of most services earlier than we decide to pay for them. WikiHow is a “wiki,” just like Wikipedia, which means that many of our articles are co-written by quantity of} authors.

    Trả lờiXóa

Được tạo bởi Blogger.